Köp en få en gratis!

Köp en få en gratis!

Varje lördag delar vi ut brickor i Sällskapsrummet! För varje bricka du köper ger vi dig ytterligare en, helt gratis. Detta betyder att allt blir dubbelt så roligt!
Regler och villkor

 1. Kampanjen gäller endast för William Hill Bingo.
 2. Du som spelare måste vara minst 18 år för att kunna delta.
 3. Spel med erbjudandet 'Köp en få en gratis' spelas i Sällskapsrummet och detta exkluderar Bingo Linx-spel samt Time for a Treat-spel.
 4. Vid händelse av ett tekniskt fel som resulterar i att spelet inte genererar något resultat så kommer spelet förklaras annullerat och insatsen betalas tillbaka. Spelet kan komma att ändras helt efter William Hills gottfinnande.
 5. William Hill har rätten att neka erbjudande för vissa kunder helt efter eget gottfinnande. Detta inkluderar även att ta tillbaka eller ändra erbjudanden.
 6. Kampanjen anordnas och genomförs på williamhill.com ('Webbsajten') av WHG (international) Limited ('William Hill') ett företag som är registrerat i och styrs från Gibraltar. Det är ett villkor att du som deltagare av kampanjen accepterar dessa regler och villkor ('Regler och villkor') så väl som reglerna och villkoren för webbsajten (som tillsammans kallas 'Kampanjvillkor') och genom att delta i kampanjen spelar du efter det regler och villkor som anges. Vid händelse av att några regler eller något villkor från sajten och kampanjen skiljer sig från varandra så skall dessa regler och villkor gälla.
 7. Priser kan inte överföras eller konverteras till kontanter.
 8. Kampanjen gäller endast för insatser gjorda på bingo.williamhill.com/sv och i svenska kronor. Satsningar som görs via bingo.williamhill.com och bingo.williamhill.com/ie och räknas inte med i kampanjen.
 9. Vinnare kan komma att användas som eventuell marknadsföring i samband med kampanjen. Du som deltagare ger ditt tillstånd till William Hill (eller en annan tredje part som William Hill utser) att använda ditt namn, röst, bild, område/region där du bor och kommentarer i samband med priserna (som anges ovan) samt åsikter om din upplevelse i framtida kampanj- och marknadsföringssyften och publikation i valfri media i världen, helt efter eget gottfinnande utan notifikation eller betalning.
 10. Endast ett (1) pris per person, familj, hushåll, adress (post eller IP), e-post eller dator (om du använder en dator som även används av andra, till exempel på en skola eller vid en arbetsplats eller bibliotek kommer endast en person per dator/eller IP att kunna erhålla ett pris).
 11. Vid händelse av att någon av dessa regler och villkor bryts av dig som spelare eller om det finns någon misstanke om att flera satsningar görs av spelare eller en grupp av spelare som, på grund av en bonus, förstärkta betalningar, gratisspel eller något annat kampanjerbjudande, resulterar i garanterad vinst oavsett utgången, antingen individuellt eller som del av en grupp, förbehåller vi oss rätten att återta bonusen i sådana erbjudanden och efter eget gottfinnande antingen fastställa spel enligt de korrekta oddsen, annullera de fria spel eller annullera alla spel finansierade av bonusen. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ta ut en administrationsavgift på spelaren upp till värdet av bonusen, gratisspelet eller ytterligare betalning för att täcka administrativa kostnader. Vi förbehåller oss även rätten att be en spelare att ge oss tillräckligt underlag för att vara nöjda i vår absoluta diskretion att kundens identitet innan vi krediterar någon form av bonus, gratisspel eller erbjudande till deras konto.
 12. Kampanjen är endast tillgänglig för spelare som är över 18 år och har verifierats att vara över den åldern och i samband med det fullbordat alla verifikationsprocedurer i samband med ditt konto. Du måste ha genomfört detta för att kunna erhålla ett pris. Det är deltagarens ansvar att se till att deltagande är lagligt i sitt land. Det är därmed spelarens ansvar att se till att hon/han följer lagarna och reglerna i landet hon/han bor i. Ytterligare verifiering och identifikation kan komma att efterfrågas helt efter William Hills gottfinnande.
 13. William Hill skall inte hållas ansvarigt för tekniska, hård- eller mjukvarufel av något slag eller otillgängliga eller förlorade nätverksförhållanden som kan begränsa eller förhindra möjligheten att delta i Erbjudandet. William Hill skall icke hållas ansvarig för skada, förlust eller men som resulterar från deltagande i Erbjudandet, misslyckande att vinna acceptera eller använda något pris; men inget i dessa Regler och Villkor skall fungera för att exkludera ansvar för död eller personlig skada som är ett resultat av William Hills eget vållande.
 14. William Hill och/eller dess auktoriserade ombud kan, i enlighet med dess/deras egen urskillning, begränsa slutanvändarnas eller någon enskild slutanvändares rätt att delta i Erbjudandet, eller någon grupp eller kategori av slutanvändares rätt att ta del av Erbjudandet.
 15. William Hill förbehåller sig rätten att annullera Erbjudandet eller att ändra dessa Regler och Villkor utan förpliktelse och utan föregående varning.
 16. William Hill och/eller auktoriserande ombud kan inte hållas ansvariga för några potentiella skador som en sådan modifikation, ändring eller avbrytande av kampanjen skulle kunna medföra.
 17. William Hill och/eller dess auktoriserade ombud förbehåller sig rätten att från tid till annan rätten att granska transaktionsprotokoll och -journaler, oavsett skäl. Om, vid en sådan granskning, det tycks som om slutanvändaren eller någon slutanvändare eller kombination av slutanvändare deltar i strategier som William Hill och/eller dess auktoriserade ombud efter eget omdöme bedömer som hemligt samförstånd, olaglig eller olämplig aktivitet, eller något slag av bedrägligt förfarande, förbehåller William Hill och/eller dess auktoriserade ombud rätten att återkalla sådan eller sådana slutanvändares rätt till Erbjudandet.
 18. I alla fall av beslut eller tvist avseende deltagande, någon deltagares berättigande att delta och kvalifikation för Erbjudandet, kommer det beslut som fattas av William Hill att vara slutgiltigt och ingen ytterligare korrespondens skall följa på detta.
 19. Dessa Regler och Villkor skall uteslutande styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Deltagaren underkastar sig odelat och oåterkalleligt den jurisdiktion som utövas av domstolar i England och Wales.
 20. Allmänna regler och villkor tillämpas.